Misja Świątynia Dari Rulai

Poznaj siebie. Zmień siebie. Pokonaj siebie.

Świątynia Dari Rulai w Los Angeles, założona w 1998 roku przez Żyjącego Buddę Dechana Juerena, oferuje usługi duchowego uzdrawiania, które stanowią część naszej wielowiekowej misji polegającej na wnoszeniu wkładu w rozwój duchowy, służbie światu oraz działaniach charytatywnych. Naszą misją jest rozprzestrzenienie ezoterycznych nauk buddyjskich linii Hanmi na całym świecie. Duchowe usługi oferowane przez świątynię Dari Rulai są dostępne dla każdego, niezależnie od wyznania.
Nasz guru i nauki
W świątyni Dari Rulai praktykujemy  buddyzm ezoteryczny Hanmi , nauczamy kompletnych nauk Buddy Wielkiego Wajroczany przekazanych przez Wadżrasattwę i Nagardżunę Subhakarasimie, Wadżrabodhiemu i Amoghawadżrze. Żyjący Budda Dechan Jueren  jest 49. Wielkim Aczarią i dzierżycielem linii chińskiej szkoły ezoterycznego buddyzmu Hanmi.
Guru świątyni Dari Rulai
Wielki Wajroczana i Król Dharmy
Żyjący Budda Dechan Jueren
(Mistrz Yu Tian Jian)
Inicjacja na ucznia…przyjęcie schronienia w linii Hanmi!
Osobom szczerze zainteresowanym świątynia Dari Rulai oferuje także inicjację na ucznia linii Hanmi. Zostanie uczniem szkoły Hanmi nie wymaga wyrzeczenia się zwykłego życia, ale pozwala włączyć te starożytne nauki buddyjskie do codziennej praktyki medytacyjnej i dzięki temu przyspieszyć własny rozwój duchowy, doświadczyć duchowego uzdrowienia oraz rozwinąć mądrość. Skontaktuj się z nami.
Przekaż darowiznę! Pomóż nam wypełniać naszą misję!

441 E. First St. Long Beach, CA 90802 USA

©The World Buddhist-Hanmi Association.
All Rights Reserved.

Visits: 755686

Dari Rulai Temple is a 501(c)(3) non-profit religious corporation. Your generous donations allow us to continue to offer a variety of spiritual services to the worldwide community.

DONATE