Warsztaty Dharmy Hanmi

Świątynia Dari Rulai naucza specjalnych technik Hanmi przekazanych przez Żyjącego Buddę Dechana Juerena. Niektóre warsztaty obejmują przekaz mocy (skt. abhisheka), który podłącza uczestników do wszystkich oświeconych mistrzów i guru linii Hanmi, umożliwiając tym samym dodanie mocy tej linii Dharmy do ich ścieżki duchowej i praktyki uzdrawiania. Warsztaty te są otwarte dla wszystkich. Uzdrawianie duchowe Hanmi polega na uzdrawianiu przez modlitwę i działa na poziomie niefizycznym. Świątynia Dari Rulai prowadzi warsztaty Dharmy Hanmi na całym świecie.

ZAPROŚ NAUCZYCIELA ZE ŚWIĄTYNI DARI RULAI DO TWOJEJ OKOLICY. Skontaktuj się z nami.

Warsztaty

WYDARZENIE OGÓLNIE DOSTĘPNE.

WYDARZENIE OGÓLNIE DOSTĘPNE.

TBD
Zobacz
Żółty Dzambala:<br> Prośba o bogactwo

Żółty Dzambala:
Prośba o bogactwo

TBA
Zobacz
Ochronna Dharma Gniewnego Czarnego Mandziuśrego

Ochronna Dharma Gniewnego Czarnego Mandziuśrego

TBD
Zobacz
Dharma <br>Pradżni Akaszagarbhy

Dharma
Pradżni Akaszagarbhy

TBD
Zobacz
Warsztat duchowego<br> uzdrawiania Hanmi

Warsztat duchowego
uzdrawiania Hanmi

TBD
Zobacz
LOKALIZACJA: Świątynia Dari Rulai USA WYDARZENIE OGÓLNIE DOSTĘPNE.

Warsztat duchowego uzdrawiania Hanmi

z przekazem mocy

Zostań certyfikowanym uzdrowicielem stosującym
buddyjskie techniki uzdrawiania duchowego Hanmi!

Pogłęb swoją umiejętność uzdrawiania! Naucz się, jak używać światła mantry do leczenia. Zastosuj mantry, mudry i wizualizacje, aby uwolnić siebie i innych od różnych problemów zdrowotnych. Poznaj zaawansowane techniki opracowane przez przebudzonych mistrzów buddyjskich specjalnie dla uzdrowicieli duchowych. Poniższe techniki leczenia zostały przekazane przez Żyjącego Buddę Dechana Juerena:

Mantra wielkiego współczucia Bodhisattwy Avalokiteswary.
 20 technik stosowanych do ogólnego uzdrawiania duchowego lub do leczenia określonych chorób, w tym bólów głowy, problemów z oczami, zaburzeń układu oddychania, zapalenia stawów, zawałów serca, torbieli i blizn piersi, raka piersi, problemów z prostatą i pęcherzem moczowym, guzów i nowotworów, cukrzycy, zapalenia nerek i oparzeń popromiennych, a także do ochrony osobistej.
 Uzdrawianie grupowe, uzdrawianie na odległość, akupunktura na odległość.

Jeśli stosujesz już jakąś praktykę uzdrawiania, przekaz mocy (abhiszeka) znacznie wzmocni zarówno Twoją obecną skuteczność leczenia, jak i ułatwi Ci wykonywanie innych Twoich praktyk.

Warsztat
Warunek wstępny:
Budda Medycyny lub cztery medytacje podstawowe
Certyfikat ukończenia

Po ukończeniu warsztatu jego uczestnicy będą w stanie używać 100 technik duchowego uzdrawiania opisanych w książce „Joga Pioruna Poskramiającego Marę” do leczenia następujących chorób i dolegliwości:

Choroby oczu, uszu, nosa i gardła
Choroby układu krążenia i choroby naczyniowe mózgu
Choroby układu nerwowego
Choroby układu oddechowego
Choroby układu trawiennego
Choroby układu moczowego
Choroby kobiece
Nowotwory i guzy
Choroby układu ruchu i schorzenia leczone chirurgicznie
Choroby metaboliczne
Inne choroby

Zobacz pełną listę

UWAGA: Uzdrawianie duchowe Hanmi polega na uzdrawianiu przez modlitwę i działa na poziomie niefizycznym. Aby skorzystać z naszych usług, przed rozpoczęciem warsztatu wszyscy uczestnicy muszą przeczytać i przyjąć do wiadomości niniejsze oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności.

Korzyści z udziału w warsztatach Hanmi

To wyjątkowa okazja, aby otrzymać nauki, które niegdyś były zarezerwowane tylko dla inicjowanych uczniów. Mistrzowie Hanmi przynieśli starożytną mądrość duchową buddyzmu do Chin i połączyli istotę tych nauk z konfucjanizmem i taoizmem. Opracowane przez tych starożytnych mistrzów duchowe techniki uzdrawiania były przekazywane za pośrednictwem linii od jednego oświeconego mistrza do drugiego. Wszystkie techniki zostały przekazane przez Żyjącego Buddę Dechana Juerena, 49. Mistrza linii Hanmi.

Cztery medytacje podstawowe

Wydarzenie otwarte dla każdego. Bez warunków wstępnych.

Dharma drogocennej wazy

Praktykujący rozwija nieskazitelność i nieporuszony stan istnienia, który sprawia, że ciało całkowicie poddaje się umysłowi. Gdy umysł jest w stanie całkowitego nieporuszenia, ciało nie reaguje na zmiany w środowisku. Praktykuj Dharmę wytwarzania i wyzwalania zewnętrznej energii chi, aby uleczyć siebie i rozwijać zdolność uzdrawiania innych. Naucz się adaptować do skrajnych warunków pogodowych dzięki technikom medytacyjnym rozgrzewania i oziębiania.

Dharma uspokajania i relaksacji

Pierwszy stan medytacji chan (zen lub dhyana). Naucz się „wchodzić w stan”, eliminując opór umysłu dzięki praktykowaniu prowadzonej medytacji uspakajania, relaksowania ciała, relaksowania umysłu i transcendencji umysłu.

Dharma diamentowej mądrości

Drugi stan medytacji chan. Naucz się „stabilizować nasiono” dzięki stanowi ruchu i nieporuszenia, bycia i niebycia zwanego dhjana. Dharma ta obejmuje medytacje przepływu czterech oddechów, jednoczesnej rotacji pięciu kół, iluminacji dziewięciu słońc oraz obserwacji zjednoczonego ciała.

Dharma-jogi dhjany
Czwarty stan medytacji chan. Uzyskaj bezpośrednią wiedzę i wgląd w to, co niewysłowione, stosując Dharmę Ośmiu Słów Serca. Spokojna kontemplacja lub metoda diamentowej jogi obejmują: spokój, wygaszanie, zanurzenie i opadanie. Medytacja transcendentalna, czyli główna część Dharma-jogi dhjany, zawiera następujące elementy: chan, din, samadhi i mądrość/wgląd.

Dharma Pradżni Akaszagarbhy

Warsztat podstawowy. Wydarzenie otwarte dla każdego. Bez warunków wstępnych

Pradżnia Akaszagarbha to praktyka Dharmy Bodhisattwy Akaszagarbhy. Zgodnie z tradycją buddyjską, Bodhisattwa Akaszagarbha praktykował tę właśnie medytację z tymi konkretnymi mudrami, aby osiągnąć oświecenie.

Podczas tego warsztatu uczestnicy otrzymają kompletny przekaz Pradżni Akaszagarbhy, 16 mudr (ruchów ciała), wizualizacje oraz sanskrycką wersję mantry Akaszagarbhy. Tę medytację wykonuje się powoli w pozycji stojącej.

Praktykuj tę Dharmę, aby przyciągnąć duchowe i materialne bogactwo, uzdrowić siebie i czuć ruchy ciał niebieskich. Osiągnij mądrość ukrytą w łonie przestrzeni.

Aby być w stanie pomagać innym odzyskać zdrowie i uwalniać ich od chorób oraz nieszczęść, musisz mieć odporne ciało i niezłomny umysł, które oprą się wszelkim przeszkodom i warunkom narzucanym przez otoczenie. Tylko wtedy będziesz mieć energię i siłę niezbędną, aby uwolnić innych od cierpienia.
— Żyjący Budda Dechan Jueren

Zaawansowany warsztat z przekazem mocy

Dharma Buddy Medycyny

„Odwracanie nieszczęść i przedłużanie życia”

Dharma Mistrza Medycyny, Króla Światła Lapis Lazuli i Buddy wygaszającego nieszczęścia oraz przedłużającego życie pomaga uzyskać duchowe uzdrowienie i ochronę, zapobiegać chorobom, odwracać nieszczęścia, przedłużać życie i przyciągać szczęście.

Podczas tego warsztatu uczestnicy otrzymają abhiszekę, czyli przekaz mocy (polewanie głowy uświęconą wodą) – umożliwia ona skuteczne praktykowanie uzdrawiającej Dharmy Buddy Medycyny. Ta potężnie działająca Dharma obejmuje naukę sanskryckiej wersji mantry Buddy Medycyny, towarzyszącej jej mudry (układu rąk) oraz wizualizacji.

Praktyka ta nie służy wyłącznie do samorozwoju i samoleczenia oraz ochrony – uczestnicy warsztatu poznają także techniki uzdrawiania innych. Historycznie w Azji plagi i epidemie od czasu do czasu dziesiątkowały całe populacje i dlatego buddyjscy mistrzowie w swoim współczuciu i mądrości stworzyli metody duchowego leczenia, którymi można uzdrawiać dużą liczbę ludzi.

Nasz sposób nauczania Dharmy Buddy Medycyny to wyjątkowa technika z ezoterycznej szkoły buddyzmu Hanmi. Do niedawna tę praktykę mistrzowie duchowi przekazywali jedynie najbardziej zaawansowanym, inicjowanym uczniom po wielu latach przygotowania. Obecnie jest publicznie dostępna, ponieważ zaistniała olbrzymia potrzeba, aby więcej osób mogło nauczyć się uzdrawiania siebie i innych, używając głównie technik duchowych.

Warsztat
Wydarzenie otwarte dla każdego.
Bez warunków wstępnych.

W drugiej połowie warsztatu uczestnicy nauczą się skutecznych technik oczyszczania powietrza, wody i jedzenia. Po pobłogosławieniu pożywienia i wody powinni natychmiast poczuć różnicę w ich smaku.

Jeśli stosujesz już jakąś praktykę uzdrawiania, przekaz mocy (abhiszeka) znacznie wzmocni zarówno Twoją obecną skuteczność leczenia, jak i ułatwi Ci wykonywanie innych Twoich praktyk.


Sanskryckie imię Buddy Medycyny to Bhaisajyaraja. Chińczycy nazywają go z kolei Yao Shi Fo, Tybetańczycy – Sangje Menla, a Japończycy – Yakushi. Jest on wielkim mistrzem, który złożył wiele ślubowań, aby zmniejszyć cierpienie wszystkich istot.

Zaawansowany warsztat z przekazem mocy

Dharma Żółtego Dzambali: Bogactwo i powodzenie

„Pan Obfitości i modlitwa o bogactwo”

Żółty Dzambala usuwa przeszkodę ubóstwa i przynosi obfitość. Praktyka Dzambali pomaga urzeczywistnić dobrobyt materialny, ale prawdziwe bogactwa to nagromadzone zasługi, prawość, duchowe osiągnięcia, mądrość i moce siddhi.

Podczas tego warsztatu uczestnicy otrzymają abhiszekę, czyli przekaz mocy (polewanie głowy uświęconą wodą) – umożliwia ona skuteczne praktykowanie Dharm Żółtego Dzambali i modlitw o bogactwo. Ten potężnie działający rytuał Dharmy obejmuje naukę sanskryckiej wersji mantr bogactwa, towarzyszących im mudr (układów rąk) oraz wizualizacji.

Uczestnicy nauczą się, jak usuwać karmiczne powody ubóstwa, przyciągać bogactwo oraz jak odnieść sukces we wszystkich przedsięwzięciach. Otrzymają także instrukcje do budowania ołtarza, tak aby we własnym domu mogli stworzyć sobie uświęconą przestrzeń – mandalę – do praktyki.


„Ucieleśnienie Drogocennego Skarbu Dobrobytu, Panie Bogactwa Jakszów, Strażniku Kierunku Północnego, Dzambalo. Hołd i chwała Dawcy Najwyższych Siddhi. Używając klejnotów spełniających życzenia, spełniasz nadzieje wszystkich istot. Niech bez wysiłku otrzymają wszystko, czego pragną”.
— Tybetańska inwokacja do Dzambali

Warsztat dwudniowy
Wydarzenie otwarte dla każdego.
Bez warunków wstępnych.
Znany także jako Dzambhala,
Zambala, Jambhala i Jambala.

Żyjący Budda Dechan Jueren
Fragment transkryptu, 2003

„Ubóstwo jest uważane za poważną przeszkodę. Jeśli ktoś nie ma nic do jedzenia i nie ma nawet jak [fizycznie] przetrwać, nie będzie mieć energii, aby praktykować Dharmę.”

„…przyciągnięcie większej pomyślności to pierwsza Dharma ochronna.”

„Człowiek musi najpierw rozwiązać sprawy bytowe, zanim będzie mógł zmierzyć się z problemami serca i umysłu. Takie podejście jest bardzo logiczne i praktyczne”.  

„Mimo że jest to Dharma bogactwa, to nie znaczy to, że będziecie znajdować pieniądze na ulicy. Kiedy będziesz dobrze praktykować, Twoje życie się zmieni, otworzy się droga do bogactwa, będzie mniej przeszkód w sferze zawodowej. Będziesz odczuwać mniej stresu, a podczas prowadzenia interesów będziesz w stanie koncentracji… Jak można osiągnąć ten etap, na którym sprawy zawodowe dobrze się układają i pojawia się bogactwo? Najpierw trzeba praktykować właściwą postawę. Tylko osoba o właściwej postawie może doświadczać dużego powodzenia. ”

Zaawansowany warsztat z przekazem mocy

Dharma Czarnego Mandziuśrego

„Duchowa ochrona oraz odwracanie nieszczęść”

Black Manjusri Bodyguardian
Te nauki zostały przeniesione z Indii do Chin w roku 749 i były tradycyjnie przekazywane tylko inicjowanym uczniom. Ta Dharma służy do ochrony przed szkodliwymi siłami oraz do odwracania nieszczęść, wypadków i pecha. Czarny Mandziuśri pomaga odwrócić skutki niekorzystnych wpływów astrologicznych, buduje podstawy zaawansowanej wiedzy o sztuce feng shui, oczyszczaniu przestrzeni i radzeniu sobie z problemami związanymi ze zjawiskami paranormalnymi.

Warsztat.
Wydarzenie ogólnie dostępne.
Bez warunków wstępnych.
Zaawansowany warsztat z przekazem mocy

Dharma karmienia
100 000 duchów

„Duchowa ochrona”
Głodne duchy
Ezoteryczna metoda pracy ze zjawiskami ze sfery duchów. Działa jak „psychiczny strażnik”. Narzędzie szczególnie pomocne dla uzdrowicieli, którzy potrzebują większego duchowego bezpieczeństwa.

Warsztat.
Wydarzenie ogólnie dostępne.
Bez warunków wstępnych.

441 E. First St. Long Beach, CA 90802 USA

©The World Buddhist-Hanmi Association.
All Rights Reserved.

Visits: 765007

Dari Rulai Temple is a 501(c)(3) non-profit religious corporation. Your generous donations allow us to continue to offer a variety of spiritual services to the worldwide community.